Zorgkwekerij Lieseind

Lieseind 1
5482 ZK Schijndel
06 20599114 www.zorgkwekerijlieseind.nl

Zorgkwekerij Lieseind

Zorgkwekerij ’t Lieseind is een glastuinbouwbedrijf met vele tuinbouwactiviteiten. Binnen de kwekerij biedt ‘t Liesiend een dagbesteding aan voor doven en slechthorenden, mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en mensen met een autistische stoornis. In het najaar en in de winter worden er eenjarige planten gestekt en opgekweekt. Die eenjarige planten verkoopt de kwekerij in het voorjaar

De begeleiding beheerst de Nederlandse Gebarentaal.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: