Koraal De La Salle

Koraal locatie De La Salle is een modern orthopedagogisch behandel- en expertisecentrum. De La Salle werkt landelijk en (boven)regionaal en is er voor jongeren van 6 tot 23 jaar met doorgaans een licht verstandelijke beperking (een IQ tussen 50 en 85) gecombineerd met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. De organisatie biedt behandeling, onderwijs en  arbeidstoeleiding.

Koraal biedt ambulante behandeling (MST-ID, FACT LVB en hulp aan huis), behandeling met verblijf, crisisverblijf en ambulante crisishulp, dagbehandeling en begeleidingstrajecten in het kader van participatie.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: