Stichting Kinderpsychiatrisch Centrum Rebis

Spinding 13-2
5431 SN Cuijk
0485 337033 www.rebis-kpc.nl

Stichting Kinderpsychiatrisch Centrum Rebis

REBIS is een instelling die staat voor deskundige hulp bij psychische problemen van kinderen, jongeren tot 18 jaar en hun ouders. Hierbij kan men denken aan onder andere ADHD, contact-, gedrags-, angst- en schoolproblemen, depressieve klachten, extreme verlegenheid. REBIS richt zich zowel op diagnostiek als op behandeling.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: