Stichting Instuif De Kluis

Smaldonkstraat 6
5482 KE  Schijndel

Stichting Instuif De Kluis

Stichting Instuif De Kluis stelt zich ten doel de bevordering van de educatieve, sociale, creatieve en recreatieve ontplooiing van jeugdigen en jongeren, teneinde hen mede in staat te stellen een eigen bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving.

Stichting de Instuif de Kluis heeft twee onderdelen te weten, Speelhonk de Instuif en Soos Cosy Up beide gevestigd in De Zwengel.