Stichting gemeenschapshuis De Brink

Sint Antoniusplein 7
5466 PE Eerde
0413 367528 www.debrinkeerde.nl

Stichting gemeenschapshuis De Brink

De Brink is een gemeenschapshuis in Eerde en biedt onderdak aan veel lokale verenigingen, die actief zijn op het gebied van sport, spel, toneel, dans en muziek. Daarnaast is het gemeenschapshuis een ontmoetingsplek voor veel Eerdenaren en een ideale locatie voor het organiseren van evenementen.