Route vooruit

Route Vooruit is een zorginitiatief opgericht om begeleiding en ondersteuning te bieden aan jongeren en volwassenen met angst- en stemmingsklachten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een depressie, burn-out of angststoornis. Vanuit professionele expertise en ervaringskennis biedt Route Vooruit gespecialiseerde begeleiding, hersteltrajecten en dagbesteding in de regio Uden/Veghel. Samen wordt er gewerkt aan vermindering van de klachten en herstel.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: