Raad voor Kinderbescherming

Bezoekadres: Magistratenlaan 222 5223 MA 's-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 4028 5604 EA Eindhoven 
073 6207911 www.kinderbescherming.nl

Raad voor Kinderbescherming

Als een kind ernstig in de knel dreigt te raken, helpt de Raad voor de Kinderbescherming om samen met het kind en de ouders de beste oplossing te zoeken. Alleen als het echt niet anders kan, wordt de rechter erbij betrokken, maar het draait altijd om het belang van het kind. Dat kan onder andere omdat de Raad voor de Kinderbescherming de rechter onafhankelijk adviseert.

Maakt een inwoner zich zorgen om een kind, dan kan hij zich ook melden bij Veilig Thuis.