Praktijk HaansKaJo

Deken van Miertstraat 3b
5461 JN Veghel
073 5511001 www.praktijkhaanskajo.nl

Praktijk HaansKaJo

Praktijk Haans KaJo biedt vanuit de vakgebieden kinder- en jeugdpsychologie en orthopedagogiek, zowel vergoede als particuliere (jeugd)zorg. Inwoners kunnen bij deze praktijk terecht voor hulp op het gebied van leren en gedrag. Daarnaast kan de praktijk scholen ondersteunen in de uitvoering van zorgarrangementen. De organisatie biedt diagnostiek, begeleiding en behandeling vanuit basis GGZ en specialistische GGZ, inclusief Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. De praktijk heeft onder meer vestigingen op verschillende locaties in de regio Noordoost-Brabant.

Het team bestaat uit GZ-psychologen, een kinder- en jeugdpsycholoog, een orthopedagoog-generalist, (ortho)pedagogen, Master SEN remedial teachers (Special Education Needs), een gespecialiseerd logopediste, een psychomotorisch therapeuten, een onderwijskundige en kinder- en jongerentherapeuten.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: