Op maat Diagnostiek en Behandeling

Verwersstraat 27
5211 HT ’s-Hertogenbosch
085 - 1053090 www.opmaatdiagnostiek.nl

Op maat Diagnostiek en Behandeling

Op Maat Diagnostiek en Behandeling onderkent leer- en ontwikkelingsproblemen, maakt ze inzichtelijk en begeleidt.

Kinderen en jongeren kunnen op allerlei gebieden problemen ondervinden. Als gevolg daarvan kunnen zij bijvoorbeeld stagneren in hun ontwikkeling, sociale problemen krijgen, probleemgedrag vertonen, een achterstand oplopen op school en ook daarbuiten. Een samenspel van factoren kan ervoor zorgen dat kinderen de leervoorwaarden onvoldoende ontwikkelen of dat zij vastlopen in hun ontwikkeling. Met de hulp van de psychologe, gz-psycholoog, remedial teacher en onderwijskundige van Op maat, worden de oorzaken van de ontstane problemen aan het licht gebracht. Door deze oorzaken te onderkennen, kan er een traject worden opgestart om de oorzaak van de problemen aan te pakken. Met behulp van onze begeleidingstrajecten doet het kind en zijn omgeving de tools op om zelfstandiger te worden en ontwikkeling weer op gang te brengen.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: