Linc naar Zorg

Rompertsebaan 34
5231 GT ’s-Hertogenbosch
073 2032597 www.lincnaarzorg.nl/

Linc naar Zorg

Linc naar Zorg biedt zorg en begeleiding die past bij haar cliënten. De organisatie vindt het belangrijk om de Linc te leggen tussen alle elementen in het leven van de inwoner. De huisvesting, maar ook het werk, dagbesteding en andere zaken die voor eenieder belangrijk zijn.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: