Koning Willem I College

Vlijmenseweg 2
5223 GW ’s-Hertogenbosch
073 6249600 www.kw1c.nl

Koning Willem I College

Het Koning Willem I College is een Regionaal Onderwijs Centrum voor middelbaar beroepsonderwijs in de domeinen Economie, Techniek, Zorg & Welzijn en Sport, Creatief, Horeca & Toerisme, Orde & Veiligheid, Entree, Vavo en Educatie.