Jong Nederland Zijtaart

Corsica 17a
5465 PS Zijtaart
06 46797697 www.jongnederlandzijtaart.nl

Jong Nederland Zijtaart

Jong Nederland Zijtaart biedt de jeugd van 4 tot 18 jaar de mogelijkheid om zich door middel van sport, spel, creativiteit en buitenleven te ontplooien. Samen met leeftijdsgenoten ondernemen de kinderen verschillende activiteiten.