Jeugdfonds Cultuur Brabant

Burgemeester Brokxlaan 1000
5041 SG Tilburg
013 590 42 83 jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/brabant-cultuur/

Jeugdfonds Cultuur Brabant

Een kind dat dans, tekent of zingt, is een gelukkig kind. En een kind dat lekker in zijn vel zit, presteert op alle fronten beter.

Het Jeugdfonds Cultuur wil dat alle kinderen lessen op kunst- en cultuurgebied kunnen volgen. Ook kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen. Het Jeugdfonds Cultuur maakt dit mogelijk. Voor een gezin kan een aanvraag worden gedaan tot een bedrag van € 450,00 per kind (tot en met 17 jaar), per cursusjaar voor lessen of attributen zoals een instrument of balletschoenen. Aanvragen worden gedaan door onafhankelijke intermediairs. Het toegekende bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de organisatie waar het kind les heeft. Voor een aanvraag neemt u contact op met één van de intermediairs van het fonds in Meierijstad. Een overzicht van deze intermediairs vindt u op de website van het fonds. Het fonds is bedoeld voor ouders die geen bijdrage maatschappelijke participatie van de gemeente ontvangen.