Gidiz

Postbus 289
5201 AG ’s-Hertogenbosch
06 21850537 www.gidiz.nl

Gidiz

Gidiz biedt drie vormen van ondersteuning:
1: Ambulante begeleiding in de eigen omgeving;
2: Begeleid zelfstandig wonen in een Gidiz-huis;
3: Relatie- en gezinstherapie (Praktijk Gidiz).

Een psychische of psychiatrische stoornis, zoals een angststoornis of autisme, hoeft het dagelijks leven niet in de weg te staan. Gidiz biedt ondersteuning en begeleiding in het dagelijkse leven waar iemand het zelf nodig heeft, zonder dat de problematiek centraal staat. Vanuit de kern van de client en kracht ontwikkelt Gidiz samen een betere balans tussen het denken en voelen.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: