Esther Bloemers

Ik heb vele facetten van de zorg voor mensen die het op dat moment en in die situatie niet alleen konden redden, leren kennen.

Chaos en multi-problematiek geeft me de prikkel om met mijn kennis, ervaring en persoonlijkheid een verbetering te creëren. Meer overzicht, meer inzicht en daarmee beter in staat om de regie over het eigen bestaan te voeren.

In het ene geval ondersteun ik op praktisch gebied en in een ander geval coach ik in het meer herkennen van zich herhalende valkuilen en patronen.

Mijn achtergrond is HBO verpleegkundige. Met mijn medische kennis en goede kennis van de sociale kaart, kan ik tevens ingezet worden in een traject van toeleiding naar een passende vorm van hulp.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: