Dorpsraad Wijbosch

Dorpsraad Wijbosch heeft ten doel het bevorderen van het sociaal cultureel leven in Wijbosch. De stichting probeert dit doel te bereiken door het organiseren van acties en evenementen van allerlei aard en soort om daaruit opbrengsten te verkrijgen om de doelstelling te realiseren.