Dorpsraad Erp

Hertog Janplein 9
5469 BK Erp
www.dorpsraaderp.nl

Dorpsraad Erp

Dorpsraad Erp werkt aan het vormen van een overlegstructuur tussen de inwoners van Erp en het gemeentebestuur van Meierijstad om de leefbaarheid in Erp te bevorderen en de belangen van de plaatselijke bevolking zo goed mogelijk te behartigen.