BTSW (Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen)

Jagerbosweg 6
5241 JT Rosmalen
0645017702 www.btsw.nl

BTSW (Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen)

Bureau Toegapaste Sociale Wetenschappen (BTSW) is een basis GGZ praktijk die hulp biedt als de opvoeding niet meer zo vanzelfsprekend verloopt. Ook biedt BTSW hulp als het kind of de jeugdige in zijn morele, sociale en/of verstandelijke ontwikkeling wordt geremd en er flinke moeilijkheden ontstaan waardoor het kind belemmerd wordt. In deze gevallen kan psychologisch onderzoek uitkomst bieden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoek naar gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen en leerproblemen als dyslexie. BTSW biedt psychologische behandeling aan het kind zelf en aan de ouders (ouderbegeleiding). Dit kan in de vorm van individuele behandeling of groepsbehandeling. Hulp op maat wordt laagdrempelig, persoonlijk en efficiënt aangeboden zonder wachtlijsten.

Contactgegevens

y.vanderplas@btsw.nl 0633884041
m.bleeker@btsw.nl 0645017702

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: