Lumens

Voor Lumens is het vanzelfsprekend dat ieder mens het liefst zelfstandig en in eigen regie functioneert en daarmee ‘eigenaar’ van het eigen leven is. Lumens werkt elke dag aan haar netwerken. Concrete maatschappelijke vraagstukken zoals opvoeding, geld, relaties en inkomen worden vanuit talentontwikkeling en de kracht van sociale cohesie aangepakt, zodat er een duurzame, veerkrachtige en zelfredzame samenleving ontstaat waarin iedereen mee kan doen.

Diensten die Lumens levert zijn onder meer:
– algemeen maatschappelijk werk
– buurtbemiddeling
– crisisdienst
– jeugdwerk
– vrijwilligerswerk
– pedagogische ondersteuning
– schuldhulpverlening
– sociaal raadsliedenwerk.

ONS Welzijn, Welzijn De Meierij, Farent, MEE en Lumens zijn de welzijnspartijen in Meierijstad. Zij werken samen en zijn sinds 1 januari 2021 geformaliseerd in een coöperatie. Het is niet vanzelfsprekend dat bovengenoemde diensten ook voor alle inwoners in Meierijstad gelden en worden aangeboden. Kijk op de website van de welzijnspartij wat mogelijk is.

Stichting Toegankelijk Meierijstad

De Stichting Toegankelijk Meierijstad wil het platform zijn om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan overheid, bedrijven, zorginstellingen, overige organisaties en particulieren, om te komen tot een leefbare omgeving voor mensen met een beperking in Meierijstad.

LME begeleiding

LME begeleidt jongvolwassenen, volwassenen, ouderen en betrokkenen met een psychisch probleem en/of psychosociale problematiek in de thuissituatie om zo zelfstandig mogelijk te participeren in de samenleving.

LME gelooft in het bouwen op de kracht van de cliënt. LME Reikt vertrouwen aan en heeft allerlei instrumenten om aan het vertrouwen in eigen kunnen te werken. De begeleiding is op maat. LME probeert ook weer los te laten zodra het kan. Er wordt aangestuurd op structuur en dagbesteding zodat een zinvol bestaan weer tot de mogelijkheden hoort.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: