Stichting Dorpscentrum Wijbosch (De Schakel)

Dorpscentrum Wijbosch is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Het is een onderdeel van de Woonservice Wijbosch waarin het Dorpscentrum de faciliteiten verzorgt voor diverse bijeenkomsten en evenementen.

Dorpsraad Wijbosch

Dorpsraad Wijbosch heeft ten doel het bevorderen van het sociaal cultureel leven in Wijbosch. De stichting probeert dit doel te bereiken door het organiseren van acties en evenementen van allerlei aard en soort om daaruit opbrengsten te verkrijgen om de doelstelling te realiseren.