PPF (Psychologenpraktijk Frumau – van Pinxten) Centrum voor Hoog OntwikkelingsPotentieel

Psychologenpraktijk Frumau – van Pinxten is een praktijk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een hoog ontwikkelingspotentieel. De praktijk heeft als hoofddoel het welbevinden van het individu met een hoog ontwikkelingspotentieel in de brede context na. De praktijk probeert dit te bereiken door het bieden van gespecialiseerde diagnostiek en specialistische behandelingen gericht op complexe psychische problematiek.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: