Nexus-care

NeXus-Care biedt (cultuur sensitieve) begeleiding met als doel een goede integratie, participatie en verbetering van de zelfredzaamheid in de maatschappij. NeXus-Care werkt integraal zodat op alle levensgebieden van de cliënt (persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, opleiding/werk, familie, sociale contacten en financiën) praktische stappen gezet kunnen worden. NeXus-Care begeleidt de cliënt zo gericht mogelijk door aan te sluiten bij de eigen (culturele en persoonlijke) waarden en normen en mogelijkheden.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: