VluchtelingenWerk Zuid-Nederland Meierijstad

VluchtelingenWerk komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen een nieuw bestaan op te bouwen in Nederland. De vrijwilligers en beroepskrachten zetten zich hier vol overgave voor in. Ze helpen mensen met een vluchtelingenstatus (ook wel statushouders of nieuwkomers genoemd) aan een bestaan in Meierijstad. Ze helpen hen tijdens de huisvesting, maar ook tijdens de asielprocedure of gezinsherenigingsprocedure. Er komt veel af op een vluchteling die net in de gemeente Meierijstad woont. Een goede integratie gaat gepaard met de juiste begeleiding op het gebied van taal en werk. Verder geeft VluchtelingenWerk participatieverklaringstrajecten en voorlichting aan geïnteresseerden over vluchtelingen.

Maandag tot en met donderdag is het kantoor in Schijndel geopend op afspraak.  Spreekuur Veghel op maandag in de bibliotheek.