Next Move Projects

Next Move Projects adviseert gemeenten en begeleidt statushouders naar werk.

Capabel Taal

Capabel Taal biedt cursussen voor volwassenen in de regio Noord Oost Brabant op het gebied van taal, digitale vaardigheden en rekenen, onder het motto: Iedereen wil meedoen. De cursussen zijn bedoeld voor volwassenen (vanaf 18 jaar) die onvoldoende basisvaardigheden hebben om te participeren in de maatschappij of op de arbeidsmarkt. De taalcursussen zijn zowel voor inwoners met Nederlands als moedertaal (NT1) die beter willen lezen en schrijven als anderstaligen die (beter) Nederlands willen leren. De cursussen zijn niet toegankelijk voor inburgeringsplichtigen. De cursussen kenmerken zich door een praktische, motiverende aanpak: leren door te doen. Capabel Taal brengt mensen in beweging door opdrachten uit de praktijk die aansluiten bij wat mensen willen leren.

Inwoners van Meierijstad volgen les op locaties in Meierijstad: De Lapvoet, PieterBrueghelhuis of ’t Spectrum. Cursisten worden aangemeld door de gemeente, door verwijzers uit het netwerk of door de cursist zelf. De gemeente betaalt de cursussen en beslist welke inwoners in aanmerking komen voor een cursus. We hebben doorlopende trajecten met flexibele instroom, die op toegankelijke locaties in de gemeenten NO Brabant worden georganiseerd.

Lees meer op de website: https://www.capabeltaal.nl/aanmelden.aspx . Op de website is ook de brochure te vinden met het aanbod.

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland Meierijstad

VluchtelingenWerk komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen een nieuw bestaan op te bouwen in Nederland. De vrijwilligers en beroepskrachten zetten zich hier vol overgave voor in. Ze helpen mensen met een vluchtelingenstatus (ook wel statushouders of nieuwkomers genoemd) aan een bestaan in Meierijstad. Ze helpen hen tijdens de huisvesting, maar ook tijdens de asielprocedure of gezinsherenigingsprocedure. Er komt veel af op een vluchteling die net in de gemeente Meierijstad woont. Een goede integratie gaat gepaard met de juiste begeleiding op het gebied van taal en werk. Verder geeft VluchtelingenWerk participatieverklaringstrajecten en voorlichting aan geïnteresseerden over vluchtelingen.

Maandag tot en met donderdag is het kantoor in Schijndel geopend op afspraak.  Spreekuur Veghel op maandag in de bibliotheek.