Stichting Yes We Can Clinics

Stichting Yes We Can Clinics is de grootste jeugdkliniek van Nederland en behandelt jaarlijks 900 jongeren van 13-23 jaar met psychische problemen, verslavingen en gedragsproblemen. Om allerlei redenen lopen jongeren soms vast in hun leven. Als niets meer werkt, komen ze bij Yes We Can Clinics, die deze jongeren en hun families er weer bovenop helpt en perspectief biedt, handvatten geeft om hun problemen te tackelen en zo een echte gedragsverandering realiseert.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

GGZ Oost Brabant

GGZ Oost Brabant biedt excellente specialistische GGZ aan voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De organisatie ondersteunt hen bij herstel en het bevorderen van participatie, met als doel het bereiken van optimale functionele autonomie en kwaliteit van leven. Dat doet GGZ Oost Brabant door persoonsgerichte consultatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding te bieden.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: