Trajectvol

Trajectvol is een ISO-gecertificeerde zorginstelling die bekend staat als een organisatie die betrokkenheid koppelt aan professionaliteit. Een kleinschalige, professionele Wlz-Wmo-erkende zorginstelling. Trajectvol is gespecialiseerd in het geven van richting aan mensen met: ASS (Autisme Spectrum Stoornis), AD(H)D, psychische beperkingen, psychosociale beperkingen, verstandelijke beperkingen, lichamelijke beperkingen. Trajectvol biedt gespecialiseerde begeleiding, dagbesteding en wonen op maat.

De begeleiding vanuit Trajectvol is gericht op alle leefgebieden en wordt geboden in jouw eigen vertrouwde omgeving. Doelen waar je aan wilt werken worden met jou geformuleerd in je eigen begeleidingsplan. De begeleiding is er op gericht om jou inzichten, praktische adviezen en handvatten aan te reiken zodat patronen zichtbaar worden en waar mogelijk verandering plaats kan vinden.

Trajectvol staat voor Zorg dichtbij, waar zelfregie voorop staat.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: