MAKS Specialistische hulpverlening thuis geestelijke gezondheidszorg

MAKS biedt ambulante, specialistische begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische en/of psychiatrische problematiek. MAKS gelooft dat je in de eigen leefomgeving de beste resultaten bereikt en daarom bezoeken de medewerkers haar cliënten thuis of daar waar zij zich thuis voelen. In Noord-Brabant en Rivierenland ondersteunen de MAKS’ers jaarlijks volwassenen en kinderen/jongeren en hun directbetrokkenen bij het omgaan met problemen die zij ervaren. Het doel is dat zij zoveel mogelijk zelf hun leven kunnen vormgeven en mee kunnen doen in de samenleving. De cliënten gaan zelf aan de slag om inzicht te krijgen in zichzelf, oplossingen te bedenken en uit te proberen. MAKS’ers willen dat cliënten verder komen, gebruiken bewezen technieken om hen hierin te begeleiden en zetten in op:

  • specialistische begeleidings- en behandelprogramma’s;
  • vernieuwende vormen van specialistische ambulante begeleiding, altijd in combinatie met face-to-face (zoals blended care: een combinatie van face-to-face en online dienstverlening);
  • (ambulante) 24-uurs begeleiding in de setting van groepswonen.

De specialistische kennis van MAKS combineert de organisatie met menselijkheid, nabijheid en lef. Zo komen de cliënten verder. Voor vragen en aanmeldingen zijn onze aanmeldfunctionarissen rechtstreeks bereikbaar (088 – 400 88 10) of via aanmeldingen@buromaks.nl.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: