Transparantzorg

Berton Gutte Transparantzorg biedt de helpende hand als autisme, psychiatrische ziektebeelden, psychosociale en maatschappelijke problemen een prettig leven in de weg staan. Op een betrokkenen eerlijke manier helpt Transparantzorg de client om zijn leven weer op orde te krijgen. Of dit nu is via een korte begeleiding of een intensieve en langdurige begeleiding.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

PGTB Zorgbureau

PGTB Zorgbureau biedt begeleiding en ondersteuning aan personen met ieder een eigen achtergrond, zoals mensen met een verstandelijke beperking en/of gedrags-, ontwikkeling en leerstoornissen, of aan personen die tijdelijk ”vastgelopen” zijn. De organisatie reikt handvatten aan met het oog op het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van zowel cliënt als zijn systeem, waardoor men weer zonder professionele hulp en met behulp van zijn/ haar sociale netwerk op weg kan.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Coachduo

Coachduo
(Ambulante) Coaching en Begeleiding bij Autisme voor volwassenen (vanaf 18)

Wie zijn wij
Ellen en Henk-Jan Raaijmakers; Vanuit opleiding, ervaring in het bedrijfsleven, specialisme, en levenservaring zijn wij in staat jou op een waardige manier te coachen en/of te begeleiden. Onze belangrijkste waarden zijn betrouwbaarheid, respect, balans, waardering, (zelf)vertrouwen en eerlijkheid.

Voor wie
Coaching en begeleiding is voor iedereen, of je nou jong of oud, man of vrouw bent. Iedereen loopt wel eens tegen een belemmering aan of blijft wel eens zitten met een persoonlijke vraag waardoor je vastloopt in je dagelijkse bezigheden. Thuis, bij je sportclub of op je werk kan er iets aan de hand zijn en je weet niet goed hoe je dit aan moet pakken of hoe je verder moet.
Zaken die je niet voorziet en waar je niet mee om kunt gaan. Maar het kan ook zijn dat je niet weet hoe je een stap verder wilt in je carrière of je relatie.

Als je hier zelf niet verder mee komt, kan dat op diverse manieren naar voren komen. Je krijgt een tekort aan energie en je bent minder goed in staat om de dagelijkse dingen terwijl je die altijd wel deed, je bent snel emotioneel, voelt je niet gelukkig en je hebt iedere keer met dezelfde tegenslagen te maken. Dan is het tijd om hier iets aan te doen.

Autisme spectrum (ASS)
Mensen met enige vorm van autisme ervaren soms (maatschappelijke) beperkingen en hun talenten worden soms ondergewaardeerd. Kenmerkend bij bijna alle vormen van autisme is de informatieverwerking.

Deze informatieverwerking gaat bij mensen met autisme op een andere manier dan bij iemand die geen autisme heeft. Je zou dat kunnen vergelijken met het spreken van twee verschillende talen.

Wij spreken beide talen én zijn getalenteerde coaches en kunnen dus helpen.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: