Praktijk voor Kinder- en jeugdpsychologie Judith Rovers

Praktijk voor kinder-en jeugdtherapie Judith Rovers biedt ambulante hulp, voor 4 tot 18 jarigen en hun ouder(s)/verzorger(s). Hoe jonger de kinderen hoe meer de ouders bij de behandeling betrokken zijn.
Bij de klachten valt te denken aan eet- of slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, onbegrepen lichamelijke klachten, teruggetrokken of juist druk en agressief gedrag, snel en vaak boos zijn, faalangst, assertiviteitsproblemen, gepest worden, contactproblemen, piekerklachten, angst- en depressieve klachten en klachten naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen.
Ook biedt de praktijk begeleiding voor het moeilijk om kunnen gaan met “in aanleg gegeven problemen”, zoals AD(H)D of Autismespectrumstoornis.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: