M. Engberink Kinder- & Jeugdpsychiater

M. Engberink. kinder- en jeugdpsychiater houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van kinderpsychiatrische problematiek. De doelgroep is kinderen en jeugdigen.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

LifeSkills4Kids/ LS Consult Orthopedagogenpraktijk

LifeSkills4Kids/ LS consult orthopedagogenpraktijk is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen tot 18 jaar, hun ouder(s) en de schoolomgeving. De praktijk is gericht op basisgeneralistische zorg op het gebied van hoog- en/of meerbegaafdheid, (faal)angst, sociale weerbaarheid met onder andere Kanjertraining en leer- en/of gedragsproblemen. Na de diagnostische fase waarin de problematiek wordt verhelderd, volgt gerichte individuele begeleiding.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: