Sterk Huis

Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Sterkt Huis biedt een warme en veilige omgeving waar eenieder terecht kan met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen. Een omgeving waar eenieder in tijden van crisis tot rust kan komen en waar samen gebouwd kan worden aan een veilig en zelfstandig leven voor eenieder. De kennis van complexe problemen en kwetsbare situaties zet Sterk Huis in voor het eerder signaleren van risico’s en voor het voorkomen van grote problemen.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: