Stichting Wijkraad Plein

Stichting Wijkraad Plein zet zich in voor de belangen van inwoners van de buurt Plein in Schijndel en onderhoudt de contacten met de gemeente. Het doel is “het instandhouden en bevorderen van het sociaal-culturele leven in de wijk “Plein” om daarmee het woon- en leefklimaat te optimaliseren”.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onderzoek te doen naar noden en behoeften van wijkbewoners, bevorderen van contact tussen wijkbewoners en/of groeperingen binnen de wijk, behartigen van het wijkbelang en het organiseren van evenementen.