GGZ Oost Brabant

GGZ Oost Brabant biedt excellente specialistische GGZ aan voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De organisatie ondersteunt hen bij herstel en het bevorderen van participatie, met als doel het bereiken van optimale functionele autonomie en kwaliteit van leven. Dat doet GGZ Oost Brabant door persoonsgerichte consultatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding te bieden.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: