Zorgrijk

ZorgRijk is gespecialiseerd in zorg op transcultureel gebied. ZorgRijk verleent hulp aan huis in de eigen taal. ZorgRijk biedt professionele zorg aan volwassenen en oudere mensen, ongeacht hun cultuur en achtergrond. De cliënt staat centraal in de hulpverlening. Dat wil zeggen dat ZorgRijk samen kijkt naar de eigen mogelijkheden, die van de familie en naasten en hoe ZorgRijk die kan aanvullen.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Oda-zorg (Ouderen de aandacht)

Odazorg biedt een breed palet aan wijkverpleging in de regio Meierijstad. Naast algemene zorg, is Odazorg gespecialiseerd op het gebied van dementie. Dementie heeft grote gevolgen voor het dagelijkse leven. Odazorg streeft ernaar dat de client zo lang mogelijk mee kan blijven doen in een leefomgeving waar hij zich prettig voelt.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Cherabi Zorggroep

Cherabi zorg is in 2021 opgericht en levert individuele ambulante begeleiding, met name aan cliënten met een migratieachtergrond (Marokkaans).

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: