Stichting Oosterpoort

Stichting Oosterpoort is een organisatie voor jeugdhulp. De stichting biedt ondersteuning aan jongeren en gezinnen die het moeilijk hebben. Problemen thuis of op school. Ouders die vechtend uit elkaar gaan. Een ingrijpende gebeurtenis die grote impact heeft op het gezin. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het thuis niet lekker loopt. Meestal lukt het de ouder(s) om het zelf op te lossen. Maar soms lukt het niet om er grip op te krijgen. In dat geval kan stichting Oosterpoort worden ingeschakeld, want Oosterpoort is er voor kinderen, jongeren en ouders.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis

Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis zet zich in voor kwetsbare volwassenen, jongeren en gezinnen die de grip op hun leven kwijt zijn met (tijdelijke) dakloosheid tot gevolg. Verdihuis biedt kleinschalige opvang en woonbegeleiding in Meierijstad en omgeving in eigen woning of een woning van de instelling. Verdihuis biedt integrale zorg op het gebied van huisvesting, financiën, dagbesteding, sociale contacten, psychische en lichamelijke gezondheid, zingeving en praktisch functioneren.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Psychologie Centraal

Psychologie Centraal biedt praktische, klachtgerichte en oplossingsgerichte psychologische hulp. De organisatie besteedt ook aandacht aan de rol van de omstandigheden en de omgeving. Relatie en gezinstherapie behoren niet voor niets ook tot het aanbod. Therapie is geen pakket wat bestaat uit vaste onderdelen, maar een groeiproces wat samen met de hulpvrager wordt vormgegeven.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Krachtig Thuis

Krachtig Thuis biedt intensieve ondersteuning aan gezinnen die op meerdere levensgebieden problemen ervaren. De organisatie is flexibel inzetbaar op alle levensgebieden. De ondersteuning is dus niet afgebakend bij opvoedondersteuning.

De organisatie brengt samen met de inwoner in kaart waar hulp bij nodig is. In overleg kan de organisatie bijvoorbeeld:
– ondersteunen bij het opvoeden van de kinderen of tijdens de zwangerschap
– helpen bij psychische problemen en samen op zoek gaan naar passende hulp
– helpen bij geldproblemen
– de administratie ordenen
– leren hoe met geld om te gaan
– zorgen voor overzicht van alle taken die op een dag gedaan moeten worden.
– leren poetsen, koken of boodschappen doen
– helpen bij gesprekken met instanties
– samen het netwerk in kaart brengen
– helpen om een daginvulling te vinden.

LifeSkills4Kids/ LS Consult Orthopedagogenpraktijk

LifeSkills4Kids/ LS consult orthopedagogenpraktijk is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen tot 18 jaar, hun ouder(s) en de schoolomgeving. De praktijk is gericht op basisgeneralistische zorg op het gebied van hoog- en/of meerbegaafdheid, (faal)angst, sociale weerbaarheid met onder andere Kanjertraining en leer- en/of gedragsproblemen. Na de diagnostische fase waarin de problematiek wordt verhelderd, volgt gerichte individuele begeleiding.

Bezoekadres: Cereslaan 2, 5348 VT Heesch

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: