Praktijk voor Kinder- en jeugdpsychologie Claudia van den Berg

Praktijk voor Kinder- en jeugdpsychologie Claudia van den Berg biedt behandeling aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en hun ouders.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Praktijk HaansKaJo

Praktijk Haans KaJo biedt vanuit de vakgebieden kinder- en jeugdpsychologie en orthopedagogiek, zowel vergoede als particuliere (jeugd)zorg. Inwoners kunnen bij deze praktijk terecht voor hulp op het gebied van leren en gedrag. Daarnaast kan de praktijk scholen ondersteunen in de uitvoering van zorgarrangementen. De organisatie biedt diagnostiek, begeleiding en behandeling vanuit basis GGZ en specialistische GGZ, inclusief Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. De praktijk heeft onder meer vestigingen op verschillende locaties in de regio Noordoost-Brabant.

Het team bestaat uit GZ-psychologen, een kinder- en jeugdpsycholoog, een orthopedagoog-generalist, (ortho)pedagogen, Master SEN remedial teachers (Special Education Needs), een gespecialiseerd logopediste, een psychomotorisch therapeuten, een onderwijskundige en kinder- en jongerentherapeuten.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Praktijk voor Kinder- en jeugdpsychologie Judith Rovers

Praktijk voor kinder-en jeugdtherapie Judith Rovers biedt ambulante hulp, voor 4 tot 18 jarigen en hun ouder(s)/verzorger(s). Hoe jonger de kinderen hoe meer de ouders bij de behandeling betrokken zijn.
Bij de klachten valt te denken aan eet- of slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, onbegrepen lichamelijke klachten, teruggetrokken of juist druk en agressief gedrag, snel en vaak boos zijn, faalangst, assertiviteitsproblemen, gepest worden, contactproblemen, piekerklachten, angst- en depressieve klachten en klachten naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen.
Ook biedt de praktijk begeleiding voor het moeilijk om kunnen gaan met “in aanleg gegeven problemen”, zoals AD(H)D of Autismespectrumstoornis.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: