Ingrid van der Locht Professional Organizer

Ingrid van der Locht Professional Organizer is gespecialiseerd in het effectief omgaan met ruimte, middelen en informatie. Zij biedt oplossingen en structuur aan. Ook plaatst zij vraagtekens bij vanzelfsprekendheden en verantwoordelijkheden. Als katalysator en coach stimuleert Ingrid van der Locht om eigen mogelijkheden en vaardigheden nog beter te gebruiken.

Het gaat altijd om maatwerk en individuele begeleiding: de leef- en werkomgeving, karakter en manier van doen staan centraal. Een chaotische woon- of werksituatie, al of niet in combinatie met een overvolle agenda, is één van de voornaamste veroorzakers van stress. In een overzichtelijke werkomgeving voelen mensen zich prettiger, hetgeen de productiviteit en de kwaliteit ten goede komt. Resultaten zijn snel zichtbaar en meetbaar.

Activiteiten:

  • advisering op het gebied van woon- en werkplek organisatie en stresspreventie
  • begeleiding mensen met een PGB en ZIN aanbieder in de regio
  • workshops en lezingen.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: