Stichting Combinatie Jeugdzorg

Stichting Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien. De behandeling is gericht op het gezin en de naaste omgeving van het gezin. Samen werken ze zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op één van de locaties. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast biedt de organisatie cursussen en trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: