Topaze

Topaze biedt hulp aan jongeren en ouders die problemen ondervinden tijdens de opvoeding. Topaze biedt (tijdelijke) opvang bij probleemsituaties en adviseert bij zelfontplooiing. Kinderen en jongeren hebben in de visie van Topaze het recht om zich te ontwikkelen. Groeien in de mogelijkheden die het leven ze biedt. Ouders hebben hierin de belangrijkste taak. Wanneer dit moeilijk gaat, kan hulpverlening aanvullend zijn, en zo nodig (tijdelijk) vervangend. Kinderen en jongeren hebben de wil zich te ontplooien en Topaze gelooft dat ze dit kan bereiken.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

LEIN5 Coaching

Bij LEIN5 Coaching staat de persoon centraal. Lein5 Coaching kijkt hoe iemand lekker in het lijf zit door begeleiding, coaching, oefeningen en (voedings)adviezen. De persoon is niet zijn diagnose, maar hij is iemand met zoveel waardevolle kwaliteiten en ook nog een diagnose, waar de organisatie rekening mee mag houden. Samen met de inwoner, bekijkt LEIN5 Coaching hoe hij de beste versie van zichzelf kan zijn. Wat is het eerste stapje in de goede richting? En daarna vol vertrouwen nog meer stappen.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Krachtig Thuis

Krachtig Thuis biedt intensieve ondersteuning aan gezinnen die op meerdere levensgebieden problemen ervaren. De organisatie is flexibel inzetbaar op alle levensgebieden. De ondersteuning is dus niet afgebakend bij opvoedondersteuning.

De organisatie brengt samen met de inwoner in kaart waar hulp bij nodig is. In overleg kan de organisatie bijvoorbeeld:
– ondersteunen bij het opvoeden van de kinderen of tijdens de zwangerschap
– helpen bij psychische problemen en samen op zoek gaan naar passende hulp
– helpen bij geldproblemen
– de administratie ordenen
– leren hoe met geld om te gaan
– zorgen voor overzicht van alle taken die op een dag gedaan moeten worden.
– leren poetsen, koken of boodschappen doen
– helpen bij gesprekken met instanties
– samen het netwerk in kaart brengen
– helpen om een daginvulling te vinden.

BTSW (Bureau Toegepaste Sociale Wetenschappen)

Bureau Toegapaste Sociale Wetenschappen (BTSW) is een basis GGZ praktijk die hulp biedt als de opvoeding niet meer zo vanzelfsprekend verloopt. Ook biedt BTSW hulp als het kind of de jeugdige in zijn morele, sociale en/of verstandelijke ontwikkeling wordt geremd en er flinke moeilijkheden ontstaan waardoor het kind belemmerd wordt. In deze gevallen kan psychologisch onderzoek uitkomst bieden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderzoek naar gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen en leerproblemen als dyslexie. BTSW biedt psychologische behandeling aan het kind zelf en aan de ouders (ouderbegeleiding). Dit kan in de vorm van individuele behandeling of groepsbehandeling. Hulp op maat wordt laagdrempelig, persoonlijk en efficiënt aangeboden zonder wachtlijsten.

Contactgegevens

y.vanderplas@btsw.nl 0633884041
m.bleeker@btsw.nl 0645017702

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: