Serviceteam Noordkade

Serviceteam Noordkade is er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die extra hulp nodig hebben bij het vinden en behouden van passend werk.

Met verschillende ondernemers op de Noordkade in Veghel zijn afspreken over werkzaamheden die gedaan kunnen worden.

Hierbij kan gedacht worden aan facilitaire taken, horeca, terrein schoonmaak, lunch verzorgen, werken in de spoelkeuken, schoonmaakservice.

De opstart vindt gezamenlijk plaats en er is begeleiding op maat voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Vaardigheden die (verder) ontwikkeld worden zijn: werken in een team, plannen en organiseren, op tijd komen, reflecteren, zorgvuldig werken, werktempo, doorzetten en sociale vaardigheden.

TMP Talent

TMP talent ondersteunt mensen, met een brede diversiteit aan hulpvragen; zo biedt de organisatie begeleiding, training en coaching aan mensen met maatschappelijke ontwikkelingsachterstanden, GGZ-gerelateerde problematieken en mensen die simpelweg vast lopen in hun persoonlijke ontwikkeling.

Hierbij biedt TMP talent brede begeleiding op de volgende vijf levensgebieden; wonen, welzijn, financiën, sociaal netwerk en vrijetijdsbesteding (werk, studie en vrijetijdsbesteding).

Samen kijkt TMP talent waar de problemen liggen en stelt ze een plan op. Hierin staan doelen waarmee de organisatie aan de slag gaat om de juiste kennis, houding en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om de zelfredzaamheid van de inwoner te verhogen en zijn functioneren te verbeteren.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: