Wijkraad Veghel-Zuid

Wijkraad Veghel-Zuid organiseert jaarlijkse activiteiten voor de wijk Veghel-Zuid in Veghel. Daarnaast werkt de wijkraad aan de veiligheid van de wijk.

Dorpsraad Wijbosch

Dorpsraad Wijbosch heeft ten doel het bevorderen van het sociaal cultureel leven in Wijbosch. De stichting probeert dit doel te bereiken door het organiseren van acties en evenementen van allerlei aard en soort om daaruit opbrengsten te verkrijgen om de doelstelling te realiseren.