Lumens

Voor Lumens is het vanzelfsprekend dat ieder mens het liefst zelfstandig en in eigen regie functioneert en daarmee ‘eigenaar’ van het eigen leven is. Lumens werkt elke dag aan haar netwerken. Concrete maatschappelijke vraagstukken zoals opvoeding, geld, relaties en inkomen worden vanuit talentontwikkeling en de kracht van sociale cohesie aangepakt, zodat er een duurzame, veerkrachtige en zelfredzame samenleving ontstaat waarin iedereen mee kan doen.

Diensten die Lumens levert zijn onder meer:
– algemeen maatschappelijk werk
– buurtbemiddeling
– crisisdienst
– jeugdwerk
– vrijwilligerswerk
– pedagogische ondersteuning
– schuldhulpverlening
– sociaal raadsliedenwerk.

ONS Welzijn, Welzijn De Meierij, Farent, MEE en Lumens zijn de welzijnspartijen in Meierijstad. Zij werken samen en zijn sinds 1 januari 2021 geformaliseerd in een coöperatie. Het is niet vanzelfsprekend dat bovengenoemde diensten ook voor alle inwoners in Meierijstad gelden en worden aangeboden. Kijk op de website van de welzijnspartij wat mogelijk is.