Stichting SWZ

SAMEN MOGELIJKHEDEN ONTPLOOIEN

Merkbare, mensgerichte zorg aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of (ernstige) meervoudige beperkingen. Van mens tot mens, met hart én hoofd.

SWZ zorg wil waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking. Dit doen wij door merkbare mensgerichte zorg te bieden en samen de mogelijkheden van de cliënt te ontplooien. Die toegevoegde waarde komt tot stand in de relatie tussen medewerker en cliënt, van mens tot mens met hart én hoofd. Hoe daaraan invulling wordt gegeven, verschilt van cliënt tot cliënt. Voor de één is dat het verkrijgen van comfort en zich begrepen voelen, voor de ander is dat begeleiding naar een volwaardige baan of training om meer zelfredzaam te worden. Cliënten maken daarin hun eigen keuzes. Wij ondersteunen en helpen hen met de best mogelijke zorg en ondersteuning. Dit doen wij vanuit ons vakmanschap, met vertrouwen en in verbinding. Wij werken daarbij nauw samen met naasten, vrijwilligers, gemeenten, en collega-zorginstellingen. In de regio Oost-Brabant.

In Son biedt SWZ zorg op de locatie Zonhove ondersteuning aan mensen met (ernstige) meervoudige beperkingen. In de regio Oost-Brabant Zorg biedt SWZ zorg ondersteuning aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel of lichamelijke beperkingen. Die ondersteuning varieert van ambulante zorg, tot dagbesteding tot wonen.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: