Stichting Saga – samen gewoon aan de slag

Stichting Saga is een leerwerkplek en ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met een begeleidingsvraag op het gebied van werken. De focus ligt op mensen die op dit moment onvoldoende in staat zijn om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, mensen met leerproblemen, psychosociale problemen, niet aangeboren hersenletsel. Het hebben van werk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn mensen die om wat voor reden dan ook extra ondersteuning naar werk nodig hebben.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: