Wijkraad KCK Rooi

Wijkraad KCK Rooi werkt aan het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn in de wijken Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos, de drie wijken ten noorden van het centrum van Sint-Oedenrode. Daarnaast werkt de wijkraad aan het borgen van de belangenbehartiging van de bewoners in die wijken in het bijzonder.

Dorpsraad Boerdonk

Stichting Dorpsraad Boerdonk behartigt de algemene belangen van de inwoners in Boerdonk. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden en te verbeteren. De dorpsraad is gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners van Boerdonk. De dorpsraad heeft geen politieke binding. De taken van de dorpsraad zijn: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en vertegenwoordigen van Boerdonk.

Stichting zorg om het dorp Boerdonk

Zorg om het Dorp Boerdonk is een stichting die continu bezig is om de leefbaarheid in en om het dorp te verbeteren. De organisatie heeft onder andere een:
– bibliotheek
– dorpsauto
– duofiets
– eetpunt
– uitleenpunt medische hulpmiddelen
– vakantieprogramma
–  dementievriendelijk Boerdonk
– Ook geeft de organisatie AED-trainingen en computercursussen.