Adviespunt Kind en Scheiding

Wanneer je overweegt om uit elkaar te gaan of te gaan scheiden, komt er veel op je af. Om je verder te helpen is er in Meierijstad een Adviespunt Kind en Scheiding.

Het Adviespunt biedt informatie over wat er allemaal geregeld moet worden als je uit elkaar gaat of gaat scheiden, biedt ondersteuning en je kunt er terecht met vragen als:

 • Hoe vertel ik het de kinderen?
 • Mijn kind heeft het moeilijk met de scheiding wat kan ik doen?
 • Ik heb geen inkomsten, wat nu?
 • Hoe maken we een ouderschapsplan?
 • Hoe ga ik om met mijn eigen verdriet?
 • Wat moet ik allemaal regelen als ik ga scheiden?

Mocht blijken dat aanvullende (specialistische) ondersteuning wenselijk is, op welk gebied dan ook, kan verwijzing naar passende organisaties plaats vinden.

Steunouder

Steunouders bieden kinderen een of twee dagdelen per week een gastvrij thuis en geven zo een steuntje in de rug aan ouders die wat extra hulp kunnen gebruiken.

Kun je hulp gebruiken bij de zorg voor je kind?
Je wilt zelf voor je kind zorgen maar soms is dat lastig. Zo nu en dan heb je even rust nodig. Een steunouder kan jouw kind een of twee dagdelen per week opvangen. Jouw kind krijgt bij de steunouder aandacht. Dat kan bij een gezin zijn, een echtpaar of een alleenstaande met ruimte in huis, leven en hart. Een steunouder biedt praktische steun. Je kunt als ouder de zorg voor je kind delen met de steunouder. Voor jouw kind kan het fijn zijn om even ergens anders te zijn en nieuwe ervaringen op te doen.

Jeugdfonds Sport Brabant

Een kind moet kunnen sporten. Niet alleen omdat een kind er sociaal, fysiek en mentaal door groeit, maar omdat sporten vooral leuk is.

Het Jeugdfonds Sport geeft kinderen (tot en met 17 jaar), die leven in gezinnen waar niet voldoende financiële middelen aanwezig zijn, de kans te gaan sporten. Voor deze kinderen betaalt het fonds de contributie van de vereniging, sportkleding of sportattributen tot een bedrag van € 225,00 per kind (tot en met 17 jaar) per jaar. Het toegekende bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de sportvereniging. Voor een aanvraag neemt u contact op met één van de intermediairs van het fonds in Meierijstad. Een overzicht van deze intermediairs vindt u op de website van het fonds. Het fonds is bedoeld voor ouders die geen bijdrage maatschappelijke participatie van de gemeente ontvangen.

De Viersprong

De Viersprong is een GGZ-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en/of gezin of bij wie problemen dreigen te ontstaan. De Viersprong leert hen en hun naasten om de problemen te voorkomen, op te lossen of hanteerbaar te maken, zodat zij een perspectief op een beter leven krijgen. De Viersprong is hierin grensverleggend door voortdurend te zoeken naar betere GGZ behandelingen. De Viersprong biedt GGZ cliënten het best mogelijke resultaat op basis van de laatste inzichten in het vakgebied.

Producten De Viersprong:

 • MBT-A
 • Schematherapie Adolescenten
 • TPO-a
 • MST
 • FFT
 • FFT@home
 • MST-PSB
 • MST-CAN
 • FIT
 • Kinderen uit de Knel
 • Consultatie en advies
 • MST-ASS

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Zorgokee

Zorgokee biedt alle betrokkenen met een hulpvraag en/of diagnose op het gebied van Autisme, ADHD of licht verstandelijke beperking (LVB) gespecialiseerde begeleiding op maat. Dit voor beschermd wonen en individuele begeleiding.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Cello

Een goed leven voor mensen met een beperking. Dat is waar Cello elke dag aan werkt. Met cliënten, hun netwerk en met elkaar. Van mens tot mens. Zodat cliënten kunnen wonen, werken, leren en ontspannen zoals zij dat het liefst willen.
Dit vraagt om professionele, menswaardige zorg en ondersteuning. Om hier een succes van te maken, staat er een financieel gezonde organisatie klaar, met trotse en vitale medewerkers. Elke dag opnieuw.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: