Sanne van den Hoven

Sanne van den Hoven, pedagoog, biedt begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen waarbij het leven niet zo soepel verloopt. Denk hierbij aan autisme, ADHD, verslavingsproblematiek en een lagere- of juist een hogere intelligentie. Sanne van den Hoven heeft veel persoonlijke ervaring door haar broertje met het Syndroom van Down. Ze levert maatwerk en heeft aandacht voor de mensen voor wie ze een steuntje in de rug mag zijn.

”In mijn werk ga ik ervanuit dat jij weet wat je nodig hebt om een stapje verder te komen. Want jij kent jezelf het beste. Samen bepalen we wat je wilt bereiken en stippelen we uit hoe we daar gaan komen. Als je nog niet goed weet wat je wilt voor de toekomst, kijken we daar samen naar. In dit proces volg ik jou, op jouw tempo en help ik je om goede keuzes te maken. Daarvoor ga ik naast je staan, vertrouw ik je volledig en ondersteun ik je waar je me nodig hebt. Ik werk in jouw eigen omgeving, dus bijvoorbeeld bij jouw thuis. Dit doe ik omdat dit veilig voor je is en jij dus de beste stappen kunt maken. Als je wilt, werk ik samen met mensen die dicht bij je staan. Denk hierbij aan familie, vrienden of andere professionals. Om goed bij je aan te sluiten observeer ik goed en luister ik graag naar je.’’

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

LME begeleiding

LME begeleidt jongvolwassenen, volwassenen, ouderen en betrokkenen met een psychisch probleem en/of psychosociale problematiek in de thuissituatie om zo zelfstandig mogelijk te participeren in de samenleving.

LME gelooft in het bouwen op de kracht van de cliënt. LME Reikt vertrouwen aan en heeft allerlei instrumenten om aan het vertrouwen in eigen kunnen te werken. De begeleiding is op maat. LME probeert ook weer los te laten zodra het kan. Er wordt aangestuurd op structuur en dagbesteding zodat een zinvol bestaan weer tot de mogelijkheden hoort.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Buro3o

Buro 3o is een zorginstelling voor diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Buro 3o biedt behandeling zowel op locatie als ambulant. Tevens biedt Buro 3o individuele en groepsbegeleiding voor jeugd met ASS, ADHD, angst, depressie en aanverwante psychische of psychiatrische problematiek en/ of diagnostiek. Buro 3o is onderscheidend en daadkrachtig door maatwerk en de passende match voor de jongere, in de uitvoering van de specialistische zorgvraag. De organisatie werkt methodisch met een samenhangende aanpak binnen alle levensdomeinen. Alle zorg gaat in afstemming met het netwerk en is gericht op het zo snel mogelijk de eigen regie functie van het kind/de jongere en het eigen netwerk te verbeteren.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: