Bibliotheek NOBB – locatie Erp

Binnen de vier gemeenten (Oss, Maashorst, Meierijstad, en Bernheze) richt de bibliotheek Noord Oost Brabantse Bibliotheken zich op alle groepen in de samenleving, van jong tot oud. 66% van de leden is jonger dan 18 jaar. Daarom gaat er veel aandacht naar de jeugd. Maar er is ook voldoende aanbod omtrent volwasseneneducatie. Denk bijvoorbeeld aan cursussen rondom digitale en taalvaardigheden, en het Informatiepunt Digitale Overheid. De bibliotheek biedt onder meer de volgende dienstverlening:

  • ter beschikking stellen van kennis en informatie
  • bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie
  • bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur
  • organiseren van ontmoeting en debat
  • laten kennis maken met kunst, cultuur en natuur