Osperon II

Osperon II is een instelling voor interculturele psychiatrische en psychosociale hulpverlening. De organisatie begeleidt kwetsbare burgers van voornamelijk niet-Westerse afkomst, die problemen hebben op psychosociaal gebied en/of psychiatrische problematiek ondervinden. Daarnaast begeleidt Osperon II mensen die te maken krijgen met grote veranderingen in het dagelijks leven en ondersteuning nodig hebben om hun leven weer zelfstandig, zonder begeleiding, vorm te kunnen geven. Verder richt de begeleiding zich op de integratie in de Nederlandse samenleving.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

SDIZ – stichting diversiteit in zorg

SDiZ (Stichting Diversiteit in Zorg) levert ondersteuning en ondersteunende diensten, voornamelijk in het kader van interculturele dienstverlening. SDiZ is er voor iedereen die moeite heeft zijn of haar leven op orde te krijgen. SDiZ biedt een luisterend oor, een steuntje in de rug en zoveel meer.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Praktijk therapie eigenkracht

Praktijk therapie Eigenkracht levert ambulante begeleiding, met als specialisme interculturele hulp en dienstverlening. De organisatie gaat op zoek naar de eigen kracht van de client, het dichter bij zichzelf komen en leren dat hij zichzelf mag zijn en blijven. De praktijk zet mensen zo snel mogelijk weer terug in hun eigen kracht en leert hen de vaardigheden waarmee ze hun (psychische en sociale) problemen zelf kunnen aanpakken.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

PlanH Werkt

PlanH biedt individuele ambulante begeleiding en dagbesteding (Gewoon Goed). PlanH Werkt biedt (intensieve-) ondersteuning en begeleiding in een netwerk waar men zich veilig voelt en zich maximaal kan ontplooien binnen ieders mogelijkheden. Hierbij vergroten we het herstellend vermogen van de deelnemer en richten we ons op eigen regie.

Onze doelgroep: jongeren en volwassenen die moeite hebben zelf de regie over het eigen leven te voeren. Dat kan komen door een psychiatrische aandoening, psychische problemen, gedragsproblemen, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Onze begeleiders hebben deskundigheid in het begeleiden van mensen met psychiatrische aandoeningen (depressie, psychose, autisme, ADHD, angststoornissen), persoonlijkheidsstoornissen en/of met een justitie verleden.

 

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

PGTB Zorgbureau

PGTB Zorgbureau biedt begeleiding en ondersteuning aan personen met ieder een eigen achtergrond, zoals mensen met een verstandelijke beperking en/of gedrags-, ontwikkeling en leerstoornissen, of aan personen die tijdelijk ”vastgelopen” zijn. De organisatie reikt handvatten aan met het oog op het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van zowel cliënt als zijn systeem, waardoor men weer zonder professionele hulp en met behulp van zijn/ haar sociale netwerk op weg kan.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Nexus-care

NeXus-Care biedt (cultuur sensitieve) begeleiding met als doel een goede integratie, participatie en verbetering van de zelfredzaamheid in de maatschappij. NeXus-Care werkt integraal zodat op alle levensgebieden van de cliënt (persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, opleiding/werk, familie, sociale contacten en financiën) praktische stappen gezet kunnen worden. NeXus-Care begeleidt de cliënt zo gericht mogelijk door aan te sluiten bij de eigen (culturele en persoonlijke) waarden en normen en mogelijkheden.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Maximaal in Balans

Maximaal in Balans is een kleinschalige sociaal-psychaitrisch verpleegkundige (SPV) praktijk, gespecialiseerd in het helpen en ondersteunen van mensen die door psychosociale problemen en/of psychische klachten dreigen of zijn vastgelopen in hun dagelijkse leven: thuis, op school of op het werk.

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige richt Maximaal in Balans zich op het functioneren van mensen in hun (leef)omgeving, waarbij de organisatie niet alleen kijkt naar de problemen en eventuele valkuilen, maar juist ook naar de kwaliteiten en mogelijkheden.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Evizorg

Evizorg biedt professionele hulpverlening in de thuissituatie aan mensen met een psychosociale of emotionele kwetsbaarheid. Hulpverlening die gericht is op het vergroten van zelfredzaamheid.

Evizorg coacht en biedt inzichten bij het opruimen, organiseren, administreren, en schoonhouden van je woning. Men leert controle te houden over het huishouden door inzicht gevende gesprekken en samen te werken.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Gidiz

Gidiz biedt drie vormen van ondersteuning:
1: Ambulante begeleiding in de eigen omgeving;
2: Begeleid zelfstandig wonen in een Gidiz-huis;
3: Relatie- en gezinstherapie (Praktijk Gidiz).

Een psychische of psychiatrische stoornis, zoals een angststoornis of autisme, hoeft het dagelijks leven niet in de weg te staan. Gidiz biedt ondersteuning en begeleiding in het dagelijkse leven waar iemand het zelf nodig heeft, zonder dat de problematiek centraal staat. Vanuit de kern van de client en kracht ontwikkelt Gidiz samen een betere balans tussen het denken en voelen.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

Kubus ondersteuning

Kubus ondersteuning is een kleinschalige persoonlijke zorgaanbieder in de regio Oss, ‘s-Hertogenbosch, Boxmeer, Uden en omliggende dorpen. Met een maatwerk voorziening speciaal voor elke inwoner, zorgt Kubus ondersteuning ervoor dat eenieder regie weet te houden of verkrijgen over zijn eigen leven. Kubus ondersteuning beschikt over een inmiddels jarenlange ervaring in het ondersteunen van jongeren en volwassenen met bijvoorbeeld: moeilijk verstaanbaar gedrag, jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis, sociaal emotionele problemen en verslavingsproblematieken. Kubus ondersteuning werkt multidisciplinair samen met het eigen netwerk, de sociale wijkteams en andere zorgprofessionals.

In de ondersteuning die de organisatie haar ambulante cliënten biedt, staat het voeren van eigen regie voor de cliënt centraal. De organisatie ondersteunt haar cliënten in zijn of haar eigen omgeving, zodat deze zo zelfstandig mogelijk kan functioneren.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.wmodemeierij.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern: