Osperon II

Osperon II is een instelling voor interculturele psychiatrische en psychosociale hulpverlening. De organisatie begeleidt kwetsbare burgers van voornamelijk niet-Westerse afkomst, die problemen hebben op psychosociaal gebied en/of psychiatrische problematiek ondervinden. Daarnaast begeleidt Osperon II mensen die te maken krijgen met grote veranderingen in het dagelijks leven en ondersteuning nodig hebben om hun leven weer zelfstandig, zonder begeleiding, vorm te kunnen geven. Verder richt de begeleiding zich op de integratie in de Nederlandse samenleving.

Voor sommige diensten en activiteiten die deze organisatie aanbiedt, is een beschikking (= besluit) van de gemeente nodig. Op www.rioz.nl staan alle diensten waarvoor een inwoner een beschikking kan aanvragen. Beschikking aanvragen? Neem contact op met het gebiedsteam in uw kern:

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland Meierijstad

VluchtelingenWerk komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen een nieuw bestaan op te bouwen in Nederland. De vrijwilligers en beroepskrachten zetten zich hier vol overgave voor in. Ze helpen mensen met een vluchtelingenstatus (ook wel statushouders of nieuwkomers genoemd) aan een bestaan in Meierijstad. Ze helpen hen tijdens de huisvesting, maar ook tijdens de asielprocedure of gezinsherenigingsprocedure. Er komt veel af op een vluchteling die net in de gemeente Meierijstad woont. Een goede integratie gaat gepaard met de juiste begeleiding op het gebied van taal en werk. Verder geeft VluchtelingenWerk participatieverklaringstrajecten en voorlichting aan geïnteresseerden over vluchtelingen.

Maandag tot en met donderdag is het kantoor in Schijndel geopend op afspraak.  Spreekuur Veghel op maandag in de bibliotheek.